035-260 16 66 info.halmstad@phonak.com

Gruppundervisning

När en av lärarna talar kan alla elever klart och tydligt höra rösten. Den sekundära läraren bär en mikrofon, och dennes röst skickas via den första lärarens mikrofon till mottagaren som bärs av eleven med hörselnedsättning.

De två lärarnas mikrofoner kan användas samtidigt utan störningar eller avbrott. På så sätt kan den sekundära läraren delta i all kommunikation, och lärarna kan då undervisa i team.


Trådlösa mikrofoner och mottagare som erbjuder elever att vara delaktiga i alla situationer

Roger för skola och utbildning

Flexibla och lättanvända lösningar som gör det möjligt för elever med hörselnedsättning att delta fullt ut i skolan.

 

Läs mer

Comfort Digisystem

Det trådlösa Comfort Digisystem förbättrar talkvaliteten och filtrerar bort störande bakgrundsljud innan det når hörapparaten.

 

Läs mer

Testa våra produkter

Har du några hörselprodukter idag?

 Ja Nej