035-260 16 66 info.halmstad@phonak.com

Är barn med hörselnedsättning verkligen delaktiga i klassrummet?

Under det senaste decenniet har trenden i Skandinavien och övriga Europa gått mot att allt fler barn med hörselnedsättning integreras i den regulära skolan. I Sverige integreras ca 80–90 % av barnen med hörselnedsättning. Enligt en undersökning gjord av Barnplantorna, en förening för barn med implantat, använder 70 % av barnen hörselhjälpmedel såsom FM-system och DM-system (Gyllenram 2012). Men är vi säkra på att dessa barn verkligen är integrerade och delaktiga i diskussionerna i klassrummet?

1+1 kan bli 3, om klassrummet är akustiskt anpassat till hörselhjälpmedel

Användning av hörselprodukter eller FM-/digitala hörselhjälpmedel är ett av de mest effektiva sätten att förbättra situationen i ett klassrum för en hörselnedsatt elev. Men är en teknisk lösning det enda sättet att förbättra ljudsituationen i klassrummet? I det här studien redovisas resultatet av en undersökning där arbetsminnet testades i olika situationer med enbart hörselhjälpmedel, med enbart akustiksanering och slutligen med hörselhjälpmedel i ett akustiksanerat klassrum.

Förbättring av talförståelsen hos barn med implantat

Att följa talade instruktioner i skolmiljö är en utmaning för barn med hörselnedsättning, även om de använder hörapparat eller implantat. En kombination av implantat och mikrofoner och mottagare från Comfort Audio ger väsentligt förbättrad talförståelse i undervisningssituationer.

Lyssna och prata med en och samma produkt

För barn med hörselnedsättning kan undervisningsmiljön i skolan vara extra problematisk. Att utveckla hörselhjälpmedel för specialskolor är en tuff utmaning. Finns det en universallösning? Hörselhjälpmedlet ska ta emot och sända ljud så att barnet kan använda hjälpmedlet som mikrofon för att prata till lärare och klasskamrater, och lyssna med samma produkt. Comfort Digisystem Microphone DM30 är en mottagare och sändare som kan användas av både lärare och elever.

Comfort Focus och auditivt sekvensminne

Att höra vad läraren säger är avgörande för alla skolelever. Elever med koncentrationssvårigheter är ännu mer beroende av tydlig kommunikation. I den här studien beskrivs en undersökning på 17 barn i åldrarna 10–11 år som använde Comfort Focus, produkter från Comfort Audio speciellt anpassad för barn med kocentrationssvårigheter. De förbättrade sitt auditiva sekvensminne och blev därmed mer fokuserade, fick bättre uppfattningsförmåga och hade lättare att komma ihåg instruktioner som de fick i skolan.

Trådlös ljudöverföring utan störningar eller signalbortfall

Under de senaste decennierna har hörselhjälpmedlen blivit alltmer tekniskt avancerade, och idag har de flesta funktioner för brusreducering. Det är dock fortfarande svårt att förbättra signal/brusförhållandet med mer än 3-6 dB med enbart en hörapparat. Ett system som använder trådlös digital överföring kan förbättra signal/brusförhållandet med upp till 24 dB, vilket betyder att ett hörselhjälpmedel kan ge maximal hjälp i alla situationer.

Utmärkt talförståelse i miljöer med höga brusnivåer

I en ny undersökning av professor Linda Thibodeau vid Callier Center for Communication Disorders, en del av University of Texas i Dallas, framgår att användningen av Rogersystem i kombination med hörselhjälpmedel väsentligt förbättrade taluppfattningen vid 65 till 80 dB(A) brusnivå jämfört med traditionella tekniker och Dynamic FM-tekniker. Vid 75 dB(A) var förbättringen 54 % jämfört med traditionell FM-teknik.

Vill du veta mer?