035-260 16 66 info.halmstad@phonak.com

Roger för skola och utbildning

Med Phonaks nya skolsystem kan elever med nedsatt hörsel både höra läraren men även delta fullt ut i diskussioner och grupparbeten med klasskamraterna. De kan dessutom ta del av multimedia och olika tekniska undervisningsmaterial som finns i klassrummet, som smartboards och surfplattor mm. Läs mer om de nya produkterna.


Roger för skola och utbildning

Med Phonaks nya skolsystem kan elever med nedsatt hörsel både höra läraren men även delta fullt ut i diskussioner och grupparbeten med klasskamraterna. De kan dessutom ta del av multimedia och olika tekniska undervisningsmaterial som finns i klassrummet, som smartboards och surfplattor mm. Läs mer om de nya produkterna.


Enkelhet för det moderna klassrummet

 

Med Roger kan alla elever vara delaktiga i klassrummet.
Maximal funktion – inget krångel – full kompatibilitet.

Roger-mottagare

 

Universella mottagare fungerar med praktiskt taget alla hörapparater och implantat. Designintegrerade Roger-mottagare finns till Phonaks hörapparater och utvalda cochlea-implantat från Advanced Bionics och Cochlear.

Tydliga indikatorljus

 

Tydliga indikatorljus gör det enkelt för lärare och elever att se om mikrofonerna är på och om de sänder.

Röststyrt eller mixat ljud

 

Roger-mikrofoner kan anslutas i ett MultiTalker-nätverk. Välj röststyrt läge så att bara en talare i taget hörs eller mixat läge där ljud från två talare och/eller annan ljudkälla kan höras samtidigt.

Roger Dynamic SoundField

 

Hela skolsystemet fungerar ihop med DigiMaster-högtalarna i Roger Dynamic SoundField, ett ljudutjämningssystem som fördelar ljudet jämnt över hela klassrummet.

Rekommenderade produkter

Roger Touchscreen Mic

 

Denna trådlösa lärarmikrofon är lättanvänd och flexibel och fungerar som kärnan i ett Roger-system för skolan.

Roger Pass-around

 

En smidig elevmikrofon som kan hållas i handen eller användas placerad i sitt bordsställ. Gör det möjligt att höra alla klasskamraterna.

Roger Multimedia Hub

 

En sändare som kan kopplas till klassrummets multimedia-utrustning och användas med högtalarsystem eller anslutas för att sända ljudet direkt till en enskild elev.

Testa våra produkter

Har du några hörselprodukter idag?

 Ja Nej