035-260 16 66 info.halmstad@phonak.com

Hör läraren

Lärarens mikrofon fångar upp rösten och överför den till mottagaren som bärs av eleven med hörselnedsättning. Ljudet skickas direkt till hörapparaten/implantatet.


Trådlösa mikrofoner och mottagare som erbjuder elever att vara delaktiga i alla situationer

Comfort Digisystem

Det trådlösa Comfort Digisystem förbättrar talkvaliteten och filtrerar bort störande bakgrundsljud innan det når hörapparaten.

 

Läs mer 

Roger för skola och utbildning

Flexibla och lättanvända lösningar som gör det möjligt för elever med hörselnedsättning att delta fullt ut i skolan.

 

Läs mer 

Testa våra produkter

Har du några hörselprodukter idag?

 Ja Nej