035-260 16 66 info.halmstad@phonak.com

Samtal och mindre möten

Samtalspartnern bär en mikrofon som skickar ljudet digitalt till mottagaren som bärs av personen med hörselnedsättning. Mottagaren överför ljudet direkt till hörapparaten eller implantatet.


Trådlösa mikrofoner och mottagare som erbjuder personer att vara delaktiga i alla situationer

Roger Pen

Roger Pen är en avancerad trådlös mikrofon som gör att personer med hörselnedsättning bättre kan höra och förstå tal i högt brus och på långt avstånd

 

Läs mer

Comfort Digisystem

Det trådlösa Comfort Digisystem förbättrar talkvaliteten och filtrerar bort störande bakgrundsljud innan det når hörapparaten. Vilken mottagare och mikrofon som ska väljas beror på den aktuella situationen.

 

Läs mer 

Testa våra produkter

Idag har jag:

 Hörapparat/implantat Hörselprodukter