035-260 16 66 info.halmstad@phonak.com

Möten, konferenser och grupparbete

En konferensmikron är placerad mitt på bordet och fångar upp rösterna från personerna runt bordet. Ljudet bearbetas och skickas digitalt till mottagaren som bärs av personen med hörselnedsättning. Ljudet skickas direkt från mottagaren till hörapparaten eller implantatet.


Trådlösa mikrofoner och mottagare som erbjuder personer att vara delaktiga i alla situationer

Comfort Digisystem

Det trådlösa Comfort Digisystem förbättrar talkvaliteten och filtrerar bort störande bakgrundsljud innan det når hörapparaten. Vilken mottagare och mikrofon som ska väljas beror på den aktuella situationen.

 

Läs mer 

Roger Table Mic

Roger Table Mic är trådlösa mikrofoner, utformade för möten och perfekta när ytterligare hjälpmedel behövs. Det är bara att lägga dem på bordet så hörs allt som sägs tydligt.

 

Läs mer

Testa våra produkter

Idag har jag:

 Hörapparat/implantat Hörselprodukter